Oficiální smluvní dealer
GE Healthcare Life Sciences
pro Českou republiku
ge

Archiv zpráv

OZNÁMENÍ O PROVOZNÍ ZMĚNĚ V RÁMCI AP CZECH

Vážení kolegové,

Nejprve dovolte, abychom Vám ještě jednou popřáli hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak ve Vašem profesním, tak soukromém životě.

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o důležité provozní změně. Od 1.3.2018 ukončujeme spolupráci s naším obchodním zástupcem Ing. Ladislavem Cséfalvayem, PhD. Všechny zakázky a obchodní případy, které s Vámi zahájil, se bude snažit, jako doposud, dovést k pozitivnímu zakončení.

Zároveň Vás touto cestou žádáme, abyste se ve věci nových požadavků, potřeb, problémů atd. již obraceli přímo na ostatní pracovníky AP Czech s.r.o. Můžete využít obecné mailové adresy společnosti apczech@apczech.cz , nebo můžete kontaktovat přímo jednotlivé pracovníky:

Ing. Jakub Dubravec – jakub.dubravec@apczech.cz – Obchodní a provozní záležitosti
Ing. Jan Halada – jan.halada@apczech.cz – Instalace a servis
RNDr. Vladimír Řehák, CSc. – vladimir.rehak@apczech.cz – Odborné poradenství, technická a odborná podpora

Se srdečným pozdravem
Ing. Jakub Dubravec, ředitel AP Czech, s.r.o.
Dr. Vladimír Řehák, jednatel AP Czech, s.r.o.