IN Cell Analyzer 6500 HS „high content analysis (HCA)“ systém

IN Cell analyzátor 6500 HS je laserový vysokokapacitní zobrazovací systém s konfokální optikou pro optimalizaci zobrazování buněk ve všech druzích vzorků a pro všechny cíle pokusů.

IN Cell analyzátor 6500 HS je laserový vysokokapacitní zobrazovací systém s konfokální optikou pro optimalizaci zobrazování buněk ve všech druzích vzorků a pro všechny cíle pokusů.

Konfokální uspořádání EDGE: Zvýšený kontrast u silných vzorků umožňuje lepší vizualizaci a segmentaci biologických struktur

Chytré snímání: zobrazováním pouze oblastí zájmu šetří čas záznamu obrazu a objem zaznamenávaných dat

Biologický význam: Hardware a možnosti jsou optimalizovány pro 3D zobrazování živých buněk

Rychlost a citlivost: Vyšší průchodnost a rychlejší záznam snímků u jedno- i vícekanálového zobrazování.

Plně konfokální řešení HCA

Navržený pro rychlost, vysokou průchodnost a citlivost- IN Cell 6500HS analyzátor je třetí generací konfokálního laserového zobrazovacího systému od Cytivy.

Stavící na možnostech předchozích systémů IN Cell, analyzátor IN Cell 6500 HS provádí  široké spektrum vysokokapacitních testů od základních vícebarevných pokusů s imobilizovanými buňkami po nejkomplexnější 3D studie živých buněk. Mnohonásobná vylepšení hardware i software zvyšují rychlost zobrazování a umožňují zaznamenání obrazů v nejvyšší kvalitě i pro náročné 3D vzorky jako jsou sferoidy. V kombinaci s novým software IN Carta, který zjednodušuje postupy při analýze obrazů, IN Cell 6500 HS Analyzer umožňuje uživatelům všech úrovní provádět účinnou analýzu jako součást HCA řešení od experimentu k odpovědi.

Ponorné objektivy nyní k dispozici

Jak se zrychluje posun ke komplexnějšímu zobrazování, tak narůstá potřeba zlepšené světelné účinnosti, rozlišení a variabilita přístrojů. Zobrazování silných 3D kultur vnořených do vodných médií vyžaduje pro práci ve vodě použití speciálních objektivů s vysokým clonovým číslem a minimální sférickou aberací. Ponorné objektivy jsou ideální pro dosažení maximální kvality zobrazení takových vzorků díky zkrácení doby snímání daným lepší rozlišovací schopností.

Zobrazení vzorku: IN Cell Analyzer 6500HS  (HCA) krásně zachycuje 3D strukturu a uspořádání buněk ve tkáňovém modelu lidského kolorektálního karcinomu InSphero 3D InSight produkovaného buněčnou linií HCT116 a společnou kulturou fibroblastů. Ponorné objektivy v kombinaci se zabudovanou technologií EDGE poskytují jasná prostorová data i hluboko ve tkáni.

Biologický význam

IN Cell Analyzer 6500 HS je navržen tak, aby vyloučil systematický rozptyl a poskytl vám důvěru ve výsledky. Spolehlivé automatické zaostření za všech okolností, odstínění vibrací a kontrola prostředí zajišťují, že si můžete být jisti, že vaše data jsou správným vyjádřením studovaného biologického fenoménu.

Konfokální uspořádání EDGE

Kontrast je nejdůležitější věcí, kterou je třeba brát v potaz, pokud automatická analýza obrazu vytváří data. Čím vyšší je kontrast, tím spolehlivější je segmentace a kvantifikace. Konfokální uspořádání IRIS využívá virtuální nastavitelnou clonu k optimalizaci kvality zobrazení v každém jednotlivém kanálu. Díky výhodám uspořádání IRIS, konfokální technologie EDGE dramaticky zvyšuje kontrast v tlustých vzorcích při současném zachování kvantitativních informací potřebných pro spolehlivou analýzu.

Chytrý sběr dat

Rozdíl mezi standardním mikroskopem a automatizovaným HCA systémem konstruovaným pro screening je primárně v nutnosti osobních zásahů a délky jejich trvání. Obvyklým způsobem řešení takových úkolů je zobrazení všeho. Možnost chytrého sběru datu IN Cell 6500 HS analyzátoru umožňuje „automatizovat“ lidský faktor a snížit celkový čas i množství zaznamenávaných dat nalezením studovaných struktur a jejich podrobnějším prohlížením.

Rychlost a citlivost

Technologie se vyvíjí neustále a IN Cell 6500 Analyzer  HS s tím drží krok. Vybaven nejnovější sCMOS kamerou poskytuje nižší šum, kratší expoziční časy a tím i rychlejší snímkování. Navíc, optimalizace hardware zaměřená na multikanálové experimenty zvyšuje jak rychlost, tak průchodnost ve 2D a 3D pokusech.

Potřebujete poradit?

Kontakty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla quis diam. Aliquam id dolor. Praesent in mauris eu tortor porttitor accumsan.

Poptávkový formulář

Políčka označená hvězdičkou jsou povinná
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů